Verleende kapvergunningen 2017

In deze tabel kan je zien voor hoeveel bomen er kapvergunningen zijn verleend in 2017. Aan de rechterkant staan 6 kolommen (onder de kolommen staan de totalen):

| – Openb. (Openbare Ruimte): herinrichtingen, dode en slechte bomen, populieren.
| – Nieuwb. (Nieuwbouwprojecten)
| – Tuinen (Tuinen/terreinen/schoolpleinen/begraafplaatsen ed): particulier en openbaar.
| – Herpl. (Herplanten): bomen waar voor een herplantplicht opgelegd is of waarvoor een advies gegeven is voor herplantplicht.
| – Verpl. (Verplanten): bomen die verplant worden, niet noodzakelijk naar de zelfde locatie.
| – B-Fonds (Bomenfonds): bijdrage (in Euro’s) die aan Bomenfonds betaald moet worden of advies tot betaling.

verleende kapvergunningen 2017

wdt_ID Verleende Kapvergunningen URL Link Bezw Openb. Nieuwb. Tuinen Herpl. Verpl. B-fonds
1 2017-12-29 - Beschikking verleend regulier, Ockenburghstraat ongenummerd nabij nummer 45 (Finest of Ockenburgh) te Den Haag Het kappen van 496 bomen (stamomtrekken 31-298 cm) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-233155.html 9 feb 0 496 0 128 0 0
2 2017-12-28 - Beschikking verleend regulier, Vlamenburg 2 te Den Haag Het kappen van 1 Fraxinus Excelsior en 1 Ulmus Hollandica (stamomtrek 174 - 204 cm), staande op het terrein https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232581.html 8 feb 2 0 0 2 0 0
3 2017-12-28 - Beschikking verleend regulier, verspreid over Den Haag te Den Haag Het kappen van 44 dode en slechte populieren (stamomtrekken van 30-352 cm). Dit al in het kader van het populierenvervangingsplan (RIS 278129) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232908.html 8 feb 41 0 0 41 0 0
4 2017-12-28 - Beschikking verleend regulier, Schapenatjesduin ongenummerd te Den Haag Het kappen van 199 bomen (stamomtrekken 30 - 260 cm), staande op het perceel https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232486.html 8 feb 0 199 0 0 0 123.693
5 2017-12-28 - Beschikking verleend regulier, Hattemlaan 3 te Den Haag Het kappen van 1 esdoorn (stamomtrek 54 cm), staande in de achtertuin https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232909.html 8 feb 0 0 1 0 0 0
6 2017-12-28 - Beschikking verleend regulier, Cannenburglaan ongenummerd en de Loevesteinlaan ongenummerd te Den Haag Het kappen van 33 bomen (stamomtrekken 30-401 cm), staande op het braakliggend terrein ten behoeve van het bouwrijp maken https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232542.html 8 feb 0 33 0 0 0 37.400
7 2017-12-27 - Beschikking verleend regulier, Wijndaelerduin ongenummerd te Den Haag Het kappen van 13 bomen (stamomtrekken 32 - 195 cm), staande op het openbare terrein ten behoeve van watercompensatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232135.html 8 feb 13 0 0 0 0 607
8 2017-12-27 - Beschikking verleend regulier, Sophialaan 12 te Den Haag Het kappen van 1 Elaeagnus Ebbingei en 1 Prunus Acculade (stamdiameter 25-30cm) en het herplanten van 2 bomen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-231197.html 8 feb 0 0 2 2 0 0
9 2017-12-27 - Beschikking verleend regulier, Cyclaamstraat 3 te Den Haag Het kappen van 1 boom (stamomtrek 83cm) staande in de voortuin https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-231963.html 8 feb 0 0 1 1 0 0
10 2017-12-27 - Beschikking verleend regulier, Benoordenhoutseweg 265 te Den Haag Het kappen van een haagbeuk (stamomtrek 235 cm), staande op het achtererf https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-231703.html 8 feb 0 0 1 0 0 0
Verleende Kapvergunningen URL Link Bezw Openb. Nieuwb. Tuinen Herpl. Verpl. B-fonds
Totaal 56 Totaal 728 Totaal 5 Totaal 174 Totaal 0 Totaal 161.700