2019-09-12 – Het kappen van 197 populieren (stamdiameter 29-115cm) stadsdeel Loosduinen (wijk Kijkduin en Ockenburgh)

2019-09-12 – Aangevraagd, Stadsdeel Loosduinen (wijk Kijkduin en Ockenburgh) te Den Haag

Het kappen van 197 populieren (stamdiameter 29-115cm), staande verspreid in het stadsdeel Loosduinen (wijk Kijkduin en Ockenburgh) in kader van aanpak onveilige populieren (RIS301381)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-223698.html

Please follow and like us:

2019-09-12 – Het kappen van 113 populieren (stamomtrekken 35-115cm) stadsdeel Loosduinen (wijk Bohemen en Meer en Bos)

2019-09-12 – Aangevraagd, stadsdeel Loosduinen (wijk Bohemen en Meer en Bos) te Den Haag

Het kappen van 113 populieren (stamomtrekken 35-115cm), staande verspreid in het stadsdeel Loosduinen (wijk Bohemen en Meer en Bos) in kader van aanpak onveilige populieren (RIS301381)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-223576.html

Please follow and like us:

2019-09-06 bezwaar tot 18 okt – Het kappen van 30 dode of slechte bomen (stamomtrekken 31-180cm), stadsdeel Scheveningen

2019-09-06 bezwaar tot 18 okt – Beschikking verleend regulier, verspreid over het stadsdeel Scheveningen te Den Haag

Het kappen van 30 dode of slechte bomen (stamomtrekken 31-180cm), staande verspreid over het stadsdeel Scheveningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-219899.html

Lees meer

Please follow and like us:

2019-09-04 – park Koekamp en het terrein van Staatsbosbeheer Het kappen van 36 bomen (stamdiameter 15cm-100cm) en het verplanten van 27 bomen

2019-09-04 – Aangevraagd, staande in het park Koekamp en het terrein van Staatsbosbeheer aan de Boslaan 12/Bezuidenhoutseweg ter hoogte van nummer 2 te Den Haag

Het kappen van 36 bomen (stamdiameter 15cm-100cm) en het verplanten van 27 bomen (stamdiameter 10cm-46cm), staande in het park Koekamp en het terrein van Staatsbosbeheer aan de Boslaan 12/Bezuidenhoutseweg ter hoogte van nummer 2 en het herplanten van 52 bomen ten behoeve van het project Stadsentree Koekamp

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-217801.html

Please follow and like us:

2019-09-02 – Het kappen van 49 bomen (stamomtrekken 33-239cm), staande tussen de Van Boecopkade, Cort Heyligersstraat, Noord West Buitensingel en de Zamenhofstraat (Project Energiekwartier)

2019-09-02 – Verlengen behandeltermijn regulier, tussen de Van Boecopkade, Cort Heyligersstraat, Noord West Buitensingel en de Zamenhofstraat te Den Haag

Het kappen van 49 bomen (stamomtrekken 33-239cm), staande tussen de Van Boecopkade, Cort Heyligersstraat, Noord West Buitensingel en de Zamenhofstraat (Project Energiekwartier)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-214650.html

Lees meer

Please follow and like us:

2019-08-29 bezwaar tot 10 okt – Het kappen van 34 populieren (stamomtrekken 125 cm – 361 cm), staande verspreid in het stadsdeel Laak

2019-08-29 bezwaar tot 10 okt – Beschikking verleend regulier, verspreid in het stadsdeel Laak te Den Haag

Het kappen van 34 populieren (stamomtrekken 125 cm – 361 cm), staande verspreid in het stadsdeel Laak in het kader van de aanpak onveilige populieren (RIS301381)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-212941.html

Lees meer

Please follow and like us:

2019-08-27 bezwaar tot 8 okt – Het kappen van 132 bomen (stamomtrekken 35 -230cm), staande langs het sportterrein Schapenatjesduin

2019-08-27 bezwaar tot 8 okt – Beschikking verleend regulier, langs het sportterrein Schapenatjesduin ongenummerd, nabij nummer 9 te Den Haag

Het kappen van 132 bomen (stamomtrekken 35 -230cm), staande langs het sportterrein Schapenatjesduin ongenummerd, nabij nummer 9

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-210778.html

Lees meer

Please follow and like us:

2019-08-27 – Het kappen van 23 bomen en het verplanten van 12 bomen (stamdiameter 11-54 cm) wijkpark Cromvliet

2019-08-27 – Verlengen behandeltermijn regulier, wijkpark Cromvliet gelegen tussen Cromvlietplein, Stuwstraat, Schoeplaan, Noordpolderkade en Draaistraat te Den Haag

Het kappen van 23 bomen en het verplanten van 12 bomen (stamdiameter 11-54 cm), staande in het wijkpark Cromvliet gelegen tussen Cromvlietplein, Stuwstraat, Schoeplaan, Noordpolderkade en Draaistraat alsmede het herplanten van 71 bomen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-211186.html

Lees meer

Please follow and like us: