Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een verleende kapvergunning en ben je belanghebbende? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Je kan een bezwaarschrift indienen via www.denhaag.nl/bezwaar. Je hebt hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Je kan een bezwaarschrift ook per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Vermeld in het bezwaarschrift:

  • naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;
  • de datum en handtekening;
  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
  • de argumenten voor bezwaar.

Als je bezwaar wilt maken kan je eventueel gebruik maken van deze voorbeeld protest/bezwaarbrief. (voor de gemeente Den Haag)

Klik op onderstaande afbeelding om het bestand te openen.

Schermafdruk 2017-02-08 12.32.00
Klik op de afbeelding om doc. te openen.